Kategorier
Geoteknik

Geoteknisk undersökning ger information om marken

En geoteknisk undersökning innebär att man undersöker hur det ser ut nere i marken. Det kan man behöva göra inför ett större bygge eller ett anläggningsprojekt.

En geoteknisk undersökning utförs för att se hur marken ser ut under det översta lagret. Det är viktigt att veta vad som gömmer sig där under, eftersom det vore väldigt dumt att bygga på sankmark eller något annat instabilt material. Se bara hur det gick för det lutande tornet i Pisa. Det byggdes inte lutande, utan blev det med tiden, på grund av att marken gav vika.

När tornet i Pisa påbörjades fanns det givetvis inga specialister på geoteknisk undersökning som det gör idag. Idag kan man nämligen använda modern teknik för att undersöka underlaget, utan att behöva gräva upp hela området. Det är minst sagt fiffigt! De som är experter på geoteknisk undersökning har inte bara rätt verktyg och instrument, de har även erfarenhet och kunskap.

Geoteknisk undersökning har flera syften

En geoteknisk undersökning handlar inte bara om att kika på jordlager för att se om det går bra att bygga där. De kan även göras för att kunna fastställa vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas innan bygget påbörjas. Kanske behöver den planerade bron få ytterligare förstärkande pålar eller liknande, för att underlaget kräver det? Sådant är givetvis bra att veta innan man börjar bygga.

Undersökningarna kan också göras i syfte att kontrollera grundvattnet, eller för att se om ett berg går att spränga bort. Det finns många syften och anledningar till att göra en geoteknisk undersökning!