Kategorier
Betonghåltagning

Betonghåltagning förnya fastigheter i Stockholm

Med hjälp av betonghåltagning till olika rördragningar, dörrar och fönster, går det att utföra åtgärder som föryngrar och förnyar fastigheter i Stockholm.

Ett hus i betong eller sten är också ett mycket stabilt och säkert hus som kan stå i väldigt många år. Men det är också ett hus som kan innebära utmaningar när det kommer till åtgärder som är till för att huset ska förnyas och förändras. Då kan det plötsligt bli mycket svårt att göra något så enkelt som att byta ut fönster och dörrar, eller att dra nya rör och ledningar.

Med hjälp av betonghåltagning går det att utföra precis allting som man önskar sig. Det krävs endast speciell utrustning och yrkespersoner, så går allt att lösa snabbt och ganska enkelt. Men det är viktigt att tänka efter noga i förväg, så att alla hål och öppningar hamnar på rätt plats. Annars kan det skapa en hel del merarbete i form av tid, energi och ganska höga och onödiga kostnader.

Boka tid för betonghåltagning

Om du behöver utföra en betonghåltagning så är det specialister på betonghåltagning i Stockholm som du ska kontakta. I vissa fall kan det vara bra att kontakta dem redan på planeringsstadiet. Eller så kan du välja att ta en kontakt efter att all planering är färdig, då eventuella ritningar eller bygglov är färdigställda och det bara är att sätta igång projektet.

Ett bygglov kan behövas ifall byggnaden finns inom detaljplanerat område och det rör sig om ändringar av ytskikten, som tak eller väggar. Men i vissa fall krävs det även ett bygglov för att göra förändringar inomhus. Det kan även vara så att det behövs konstruktionsritningar och arkitektritningar för att hålen ska bli rätt placerade. Därför kan det vara bra att börja med att ta kontakt med en lokal arkitekt.