Kategorier
Trädfällning

Så kan trädfällning stärka den lokala gemenskapen i Nacka

Trädfällning kan vara ett sätt att skapa starkare gemenskap i lokalsamhällen i Nacka kommun. Ett gemensamt projekt knyter boende ännu närmare varandra.

Nacka är en stor kommun, uppdelad i flera mindre bostadsområden. I sådana lokalsamhällen, där många villaområden ligger mycket naturnära, vill många boende skapa nära sociala relationer och en stark gemenskap. Ett sätt att kunna göra detta är att se den omgivande miljön som ett gemensamt projekt.

Ett område att titta lite extra på är trädbeståndet i området. För att skapa säkra och trivsamma utemiljöer kan planerad trädfällning vara ett alternativ. En öppnare plats kan bli en samlingspunkt för hela grannskapet i Nacka, som till exempel en park eller en lekplats. För att försäkra sig om att allt går rätt till behöver även kommunen bjudas in till samtal och beslut.

Trädfällning planeras gemensamt och utförs av ett proffs

Ett gemensamt trädfällningsprojekt kan engagera lokalbefolkningen och skapa en starkare gemenskap. Det skulle också kunna ske som ett folkbildande projekt, om man väljer att anlita en aktör för trädfällning i Nacka som är villig att låta de boende observera trädfällningen och på så sätt lära sig mer om processen. När det kommer till själva trädfällningen är det av säkerhetsskäl klokt att överlåta saken till ett proffs.

Det finns flera lokala företag inom trädfällning i Nacka som sitter på stor erfarenhet och kompetens vad gäller att hantera olika typer av träd och utemiljöer. Dessa kan anlitas på konsultbasis för ett gemensamt trädfällningsprojekt, för att säkerställa att planerna för projektet blir genomförbara i verkligheten.

Läs mer information och tips för dig på: trädfällningnacka.nu