Kategorier
Bygg

Byggskyltar som passar till projektet

På en byggplats är det viktigt att ha information som visar vad som gäller och som kan varna för eventuella risker. Men hur väljer man rätt byggskyltar?

En byggplats är fylld av risker som inte finns generellt i samhället. Och på olika byggplatser, samt under olika faser i projekten, kan dessa risker ändra sig. Därför används byggskyltar som kan visa vad besökare ska vara uppmärksamma på. Men det är även annan information som kan finnas på byggskyltar, förutom det som innebär risker.

Trots att byggplatser har många likheter så finns det även stora olikheter på olika projekt. Därför kan det vara olika regler som en byggarbetare behöver veta om, trots att det kan vara någon som har arbetat inom yrket i många år. Och det är där som byggskyltarna kan fylla en viktig funktion även för de mest vana besökarna på byggarbetsplatser.

Rätt byggskyltar vid rätt tid

Om det är en nybyggnation av ett större projekt så kan förutsättningarna ändra sig många gånger under projektets gång. Det kan handla om att riskerna ändras och även sådant som att infarter flyttas och får ändrade regleringar. En byggskyltning kan därför komma att bytas ut under projektet och då är det viktigt att använda rätt skyltar vid rätt tid.

Inom området byggskyltar räknas allt som kan ge direktiv för dem som vistas på området. Det kan vara fartbegränsningar, var ingångar och utgångar finns samt hur besökare ska vara klädda innanför projektets gränser. Men det kan även vara sådant som var lagring av gas och återvinning sker.